Pododjeljenje za razvoj i strategiju komunalnih usluga

Djelokrug rada:


 - vrši izradu nacrta strategije za upravljanje i snadbijevanje Brčko distrikta električnom energijom, vodom

   i plinom i strategije za upravljanje čvrstim otpadom i otpadnim vodama,

 - organizuje javnu raspravu i stručnu raspravu o nacrtu strategija u komunalnoj oblasti,

 - izrađuje strategiju razvoja usluga u komunalnoj oblasti,

 - vrši promociju strategije, edukaciju zainteresovanih s ciljem upoznavanja sa strateškim ciljevima,

 - izrađuje akcioni plan implementacije programa i projekata u komunalnoj oblasti,

 - vrši nadzor i izvještava Šefa odjeljenja o provođenju politike pružanja komunalnih usluga,

 - provodi proces unapređenja i modernizacije ulične rasvjete,

 - priprema nacrte zakona i podzakonske akte Šefu odjeljenja,

 - izdaje odobrenja i saglasnosti iz svoje nadležnosti,

 - ispituje tržište komunalnih usluga, prati i analizira politiku cijena u komunalnoj oblasti,

 - priprema socioekonomsku analizu u oblasti komunalnih usluga.

Posljednji dokumenti

eGrađani