O Odjeljenju

Odjeljenje za komunalne poslove:

- analizira trendove razvoja u komunalnoj oblasti,

- priprema nacrt strategije za razvoj komunalnih usluga,

- implementira projekte iz strategija za razvoj komunalnih usluga,

- vrši nadzor i izvještava Vladu o provođenju komunalnih strategija,

- unapređuje i vrši modernizaciju komunalne infrastrukture,

- priprema nacrte zakona i donosi podzakonske akte iz svoje nadležnosti,

- prati ponudu i potražnju u oblasti komunalnih usluga i politiku cijena u ovoj oblasti,

- upravlja, unapređuje i modernizuje uličnu rasvjetu,

- obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i zakonima Brčko distrikta iz nadležnosti Odjeljenja.

Za efikasno izvršenje poslova iz nadležnosti Odjeljenja za komunalne poslove organizuju se sljedeći organizacioni dijelovi:

1. Pododjeljenje za razvoj i strategiju komunalnih usluga

2. Pododjeljenje za kapitalne investicije

Posljednji dokumenti

eGrađani