Obavještenje o javnoj raspravi o Studiji uticaja na životnu sredinu Centra za upravljanje otpadom Brčko distrikta BiH

21.2.2024. "Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, je u cilju poboljšanja sistema upravljanja otpadom, kao i iskorištenja korisnih komponenti otpada, donijela odluku o izgradnji Centra za upravljanje otpadom.

Image for news

S tim u vezi, pozivaju se svi zainteresovani građani Brčko distrikta BiH na javnu raspravu o Studiji uticaja na životnu sredinu Centra za upravljanje otpadom Brčko distrikta BiH, gdje se mogu upoznati sa tehnologijom planiranog Centra, iznijeti svoje stavove i komentare o uticaju ovog projekta na životnu sredinu i lokalno stanovništvo.

Javna rasprava će se održati 26.02.2024. godine, sa početkom u 13:00 h u velikoj sali Doma kulture u Brčkom."

Posljednji dokumenti

eGrađani