Pododjeljenje za kapitalne investicije

Djelokrug rada:


 - analizira stanje infrastrukture po vrstama, lokaciji i stepenu razvijenosti,

 - predlaže mjere za unapređenje razvoja komunalne infrastrukture,

 - predlaže uvođenje savremenih materijala u komunalnoj infrastrukturi,

 - vrši analizu potreba poslovnog okruženja za razvoj i unaprđenje komunalne infrastrukture,

 - priprema prijedlog programa i plana realizacije kapitalnih investicija,

 - realizuje planove i programe investicionih aktivnosti u Brčko distriktu,

 - učestvuje u izradama studija izvodljivosti infrastrukturnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture,

 - priprema nacrte zakonskih i podzakonskih akata iz svoje nadležnosti,

 - organizuje nadzor nad realizacijom investicionih projekata,

 - ispituje tržište u oblasti komunalnih usluga u cilju razvoja komunalne infrastrukture.

Posljednji dokumenti

eGrađani