Poziv na ponovnu javnu raspravu o Studiji uticaja na životnu sredinu za izgradnju Centra za upravljanje otpadom Brčko distrikta BiH

Održat će se u Domu kulture u Brčkom, 30.3.2024. godine u 15,00 sati.

Image for news

Na inicijativu građana, stanovnika MZ D. Rahić i ostalih mjesnih zajednica koje gravitiraju oko lokacije za izgradnju Centra za upravljanje otpadom Brčko distrikta BiH, zakazana je ponovna Javna rasprava o Studiji uticaja na životnu sredinu za izgradnju Centra za upravljanje otpadom Brčko distrikta BiH, koja će se održati u subotu 30.3.2024. godine, sa početkom u 15,00 sati u velikoj sali Doma kulture u Brčkom, ul. Mladena Maglova br. 2.

Rok za dostavu mišlјenja, prijedloga i primjedbi na predmetnu Studiju u pismenom obliku produžen je do 8.4.2024. godine.

Vezani tekst:

Poziv na javnu raspravu o Studiji uticaja na životnu sredinu za izgradnju Centra za upravljanje otpadom Brčko distrikta BiH

Posljednji dokumenti

eGrađani