JAVNI POZIV ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA POTREBE ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE VLADE BRČKO DISTRIKTA BiH

Odjeljenje za komunalne poslove raspisuje javni poziv pravnim i fizičkim licima za davanje ponuda za zakup poslovnog prostora na području Brčko distrikta BiH. Prostor bi se koristio isključivo za kancelarijsko poslovanje Odjeljenja za komunalne poslove.

Image for news

Javni poziv je objavljen na stranici Odjeljenja za komunalne poslove u dijelu Javni pozivi.

Ponuda mora biti isključivo podnesena u posebnom obrascu (prilog 1 ovog poziva) u zatvorenoj koverti s naznakom „ne otvarati“. Obrazac ponude se može preuzeti iz ovog javnog poziva, ili na infopultu Vlade Brčko distrikta BiH (Bulevar mira 1). Ponude se dostavljaju putem pošte na adresu: 

Vlada Brčko distrikta BiH

Odjeljenje za komunalne poslove (kancelarija br. 34)

Bulevar mira 1, Brčko 

ili lično u zgradu Vlade Brčko distrikta BiH (šalter broj 6 ili 7). 

Krajnji rok za podnošenje prijave je 20.01.2019. godine, do 12:00 sati.Uz prijavu se dostavlja i uvjerenje o izmirenju poreznih i komunalnih obaveza. Prijave koje se zaprime u pošti (uz obavezan poštanski žig sa datumom prijema) sa datumom 20.01.2019. godine, do 12:00 sati, godine će biti uzete u razmatranje. Sve ponude koje se zaprime nakon predviđenog roka neće biti uzete u razmatranje.

Posljednji dokumenti

eGrađani