Milić: Predloženo privremeno rješenje za problem deponije

18.1.2019. Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić rekao je danas u izjavi za medije da je predloženo prelazno rješenje za problem deponovanja smeća, na kojem se u Brčko distriktu BiH radi već dugi niz godina.

Image for news

„Do određivanja lokacije za trajno rješavanje ovog problema predloženo je, u dogovoru sa šefom resornog Odjeljenja za komunalne poslove gosp. Zoranom Bulatovićem, da se, dok budu trajale aktivnosti na pripremi nove deponije, smeće odvozi na neku od regionalnih deponija”, rekao je Milić.

On je istakao da mu je drago da je već na sjednicu Vlade koja je u toku kandidovan zaključak kojim se šefu Odjeljenja za komunalne poslove daje saglasnost da pristupi pripremama za raspisivanje javnog poziva za izbor dobavljača usluge odvoza smeća.

„U tom zaključku je predviđeno da se, pored obaveze osiguranja sredstava za tu namjenu već u budžetu za 2019. godinu, i onaj postojeći milion iz prethodnih budžeta utroši za izgradnju pretovarne stanice, koja bi trebalo da služi svrsi odvoza smeća kao i kupovinu dva vozila za odvoz smeća”, dodao je Milić.

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH je naglasio da je veoma odlučan da se ovo pitanje riješi što prije.

„Što se mene lično tiče, kao i drugih predstavnika vlasti s kojima sam razgovarao iz reda srpskog naroda, budžeta za 2019. godinu neće biti bez stavke koja se odnosi na osiguranje sredstava za odvoz smeća na neku od regionalnih deponija, jer je ovo problem koji traje godinama i krajnje je vrijeme da se on riješi. Razumijemo da građani nemaju vremena i strpljenja da čekaju trajno rješenje i iz tog razloga smo se opredijelili za ovu opciju. Siguran sam da ćemo mi to ovim budžetom i uspjeti, a onda krenuti u procedure dobavljanja te usluge, što znači da bi problem deponije ubrzo trebao da bude riješen”, rekao je Milić.

On je naveo da postoji stalna komunikacija s predstavnicima Mjesne zajednice Ilićka, gdje se sada deponija i nalazi, te da je u toku i određivanje nove trajne lokacije deponije.

„Koliko mi je poznato, pošto je u toku izrada prostornog plana Brčko distrikta BiH, prema nosiocu izrade je upućen elaborat u kojem je na osnovu svih standarda i parametara, određena lokacija za trajno rješavanje problema deponovanja smeća na prostoru Distrikta”, zaključio je Milić.

 

 

Posljednji dokumenti

eGrađani