Obavještenje o primjeni Zahtjeva za priključenje rasvjete na sistem JR Brčko distrikta BiH

Image for news

Odjeljenje za komunalne poslove radi na izradi regulative u vezi s uslovima i postupcima za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju, priključenje novoizgrađene i ostalim pitanjima izmjena u sistemu javne rasvjete. U tom cilju Pododjeljenje za razvoj i strategiju komunalnih usluga radi na izradi pravilnika o javnoj rasvjeti (koji će biti upućen na komentar svim relevantnim odjeljenjima i institucijama) kojim će se urediti izdavanje saglasnosti na projektovana rješenja za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete, uslovi i postupak za evidentiranje u katastar javne rasvjete i priključenje novoizgrađene rasvjete u sistem javne rasvjete, upravljanje sistemom javne rasvjete, održavanje sistema javne rasvjete, izdavanje odobrenja za korištenje sistema javne rasvjete za druge namjene, postupanje i naknada nastale štete kod neovlaštenog korištenja sistema javne rasvjete ili oštećenja prouzrokovanih djelovanjem trećih lica, i drugim pitanjima o javnoj rasvjeti.

Do izrade i usvajanja pravilnika o javnoj rasvjeti u saradnji sa JP „Komunalno Brčko“ utvrđen je obrazac Zahtjev za priključenje rasvjete na sistem javne rasvjete Brčko distrikta BiH. Primjena navedenog zahtjeva je obavezna za priključak rasvjete na sistem javne rasvjete Brčko distrikta BiH, u slučajevima priključenja nove javne rasvjete, proširenja postojeće dionice, rekonstrukcije i sanacije javne rasvjete, te za slučajeve razdvajanja ili objedinjavanja obračunskih mjernih mjesta, na osnovu kojeg će JP „Komunalno Brčko“ provoditi proceduru za priključak na sistem javne rasvjete.

Ovaj zahtjev se odnosi na postupak nakon izvedenih radova na izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete:

-        U slučaju da se radi na priključenju na postojeće mjerno mjesto službenik Odjeljenja za komunalne poslove potpisom daje saglasnost investitoru na priključenje na sistem javne rasvjete, te se investitor obraća JP „Komunalno Brčko“ koje na osnovu toga provodi proceduru priključenja.

-        U slučaju da se radi o novom mjernom mjestu službenik Odjeljenja za komunalne poslove potpisom daje saglasnost investitoru na priključenjeformiranog mjernog mjesta na sistem javne rasvjete, te se Investitor obraća JP „Komunalno Brčko“ za priključenje. Redovnu proceduru koja je predviđena u JP „Komunalno Brčko“, a odnosi se na izdavanje elektroenergetske saglasnosti i registraciju novog mjernog mjesta investitor završava sa JP „Komunalno Brčko“. Gore navedeni zahtjev za priključenje na javnu rasvjetu investitor podnosi Odjeljenju za komunalne poslove nakon formiranja mjernog mjesta.

Pravilnikom o javnoj rasvjeti, koji je u izradi, razradit će se koraci na osnovu kojih bi Odjeljenje za komunalne poslove davalo saglasnost na projektovana rješenja javne rasvjete, zatim na osnovu Zahtjeva za priključenje rasvjete na javnu rasvjetu davalo saglasnost za priključenje. Navedenim pravilnikom će se definisati i utvrditi obrasci potrebnih zahtjeva i saglasnosti.

Obrazac Zahtjeva za priključenje rasvjete na sistem javne rasvjete Brčko distrikta BiH je dostupan na internet stranici Odjeljenje za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH: http://kp.bdbih.gov.ba/ u dijelu Obrasci.

 

Šef  Pododjeljenja za razvoj i strategiju                                          Šef  Odjeljenja za komunalne poslove

               komunalnih usluga

Predrag Ljubojević, dipl. ing. el. teh.                                                        Zoran Bulatović, dipl. oec.

Posljednji dokumenti

eGrađani