Održan nastavak 57. redovne sjednice Vlade

13.2.2019. Članovi Vlade u toku nastavka 57. redovne sjednice, danas su predložili, na zahtjev Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u skladu s preporukama i odlukama Energetske zajednice članove radnih grupa koje bi radile zajedno s Ministarstvom na izradi zakona koji su bitni za cjelokupnu teritoriju BiH.

Image for news

Naime, predloženi su članovi radne grupe za: izradu Zakona o obnovljivim izvorima energije; Zakona o energetskoj efikasnosti; Zakona o električnoj energiji i radna grupa za analizu sektora relevantnih za izdavanje dozvola za izgradnju energetskih objekata na teritoriji Brčko distrikta BiH.

„S obzirom da imamo veliku zainteresovanost privrednih subjekata i pojedinaca koji bi htjeli da pokušaju da se bave i ovom vrstom djelatnosti u smislu izgradnje postrojenja, odnosno proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora mi moramo, prije svega, da donesemo taj set zakona kako bismo bili u skladu s postojećim zakonima na teritoriji Republike Srpske i Federacije BiH gdje već postoje određena postrojenja koja proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora“, pojasnio je šef Odjeljenja za komunalne poslove Zoran Bulatović. On je dodao da Brčko distrikt BiH nema nijedno postrojenje koje proizvodi električnu energiju, a da smo često u situaciji da imamo potrebe za snabdijevanjem električnom energijom. „Da bi se neko postrojenje izgradilo i priključilo na elektrodistributivnu mrežu prvenstveno mora da postoji zakonska regulativa. Ovim zakonima bi se preciziralo ko je i za šta nadležan, a zainteresovani investitori bi tačno znali šta trebaju da ispune, kome da se obrate i sl.“, dodao je Bulatović.

Menadžment JZU „Zdravstveni centar Brčko“ na današnjoj sjednici Vlade predstavio je Program rada ove zdravstvene ustanove za 2019. godinu, koji je i usvojen. Na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge usvojena je Odluka o davanju saglasnosti za angažovanje izvršilaca za obavljanje posebnih poslova, a na prijedlog Ureda za upravljanje javnom imovinom usvojena je Odluka o promjeni namjene javnog dobra k.o. Brčko 3.

Posljednji dokumenti

eGrađani