Usvojene Smjernice za izradu nacrta zakona o električnoj energiji u Brčko distriktu BiH

29.7.2020. Vlada Brčko distrikta BiH danas je okončala 109. vanrednu sjednicu na kojoj su usvojene Smjernice za izradu nacrta zakona o električnoj energiji u Brčko distriktu BiH.

Image for news

Smjernicama je predviđeno definisanje: predmeta zakona o električnoj energiji, energetske politike Distrikta; organizacije i regulisanja elektroenergetskih djelatnosti; djelatnosti proizvodnje električne energije; distribucije električne energije; rada Operatora distributivnog sistema kao i definisanje djelatnosti snabdijevanja električnom energijom. Smjernicama je određeno da se u nacrtu zakona predvidi i propisivanje dužnosti, prava i obaveza krajnjih kupaca i potrošača, precizira transparentnost i pružanje informacija, sigurnost snabdijevanja, izgradnja, korištenje i održavanje elektroenergetskih objekata, odgovornost i rješavanje sporova te završne i prelazne odredbe zakona.

Posljednji dokumenti

eGrađani