Vlada razmatrala stanje mosta preko rijeke Save i novu lokaciju za deponiju

24.1.2019. Vlada Brčko distrikta BiH održala je 62. vanrednu sjednicu na kojoj je primila k znanju Informaciju o stanju mosta preko rijeke Save na graničnom prelazu Brčko (BiH) – Gunja (HR) sa elaboratom o utvrđivanju stanja, procjenom nosivosti i projektom sanacije opreme mosta koju je napravila „IPSA“ d.o.o. iz Sarajeva.

Image for news

Šef Odjeljenja za javne poslove u Vladi Brčko distrikta BiH Sabrija Jašarević rekao je da je u spomenutoj studiji „IPSA” instituta, između ostalog, rečeno da se, imajući u vidu izrazito nepovoljne rezultate provjere na zamor, obustava saobraćaja teških vozila smatra obaveznom i hitnom. Zaključkom koji je danas usvojen zadužuju se nadležna odjeljenja Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Odjeljenje za javne poslove, Inspektorat, Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i JP „ Putevi Brčko“ da preduzmu hitne mjere u vezi s odvijanjem saobraćaja na putnim komunikacijama do graničnog prelaza na Savskom mostu i od graničnog prelaza u skladu s nalozima iz elaborata o stanju mosta.

Informacija Odjeljenja za javne poslove sa elaboratom bit će dostavljena predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Ministarstvu sigurnosti BiH i Ministarstvu komunikacija i prometa BiH od kojih se traži hitno postupanje u vezi s ograničavanjem javnog saobraćaja na graničnom prelazu Brčko – Gunja.

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine će formirati interresornu komisiju u kojoj su predstavnici Odjeljenja za javne poslove, Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove, Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu, Direkcije za finansije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Inspektorata, koja će u roku od deset dana predložiti alternativno rješenje za odvijanje teretnog saobraćaja na granici između Gunje u Republici Hrvatskoj i Brčkog kao i prijedlog za dugoročno ili trajno rješavanje problema graničnog prelaza u Brčkom.

Podsjećamo da je most pušten u saobraćaj 1894. godine. Izgrađen je za vrijeme Austro-Ugarske, a dva puta je rušen u toku Drugog svjetskog rata i u periodu od 1992. do 1995. godine. Godine 2000. ponovo je pušten u saobraćaj.

Na 62. vanrednoj sjednici članovi Vlade Brčko distrikta BiH usvojili su prijedlog zaključka kojim se predlaže Skupštini Brčko distrikta BiH donošenje Odluke o prihvatanju lokacije Kladje KO Donji Rahić kao konačne lokacije za izgradnju Centra za upravljanje otpadom. Lokacija je predložena na osnovu studije „DvokutPro“ Sarajevo i na osnovu Strategije za zaštitu životne sredine Brčko distrikta BiH za period 2016–2026. godina. Vlada i Skupština će, na osnovu donesenog zaključka, usvojiti mjere i olakšice i stimulaciju za stanovništvo koje živi u neposrednoj blizini lokacije budućeg Centra za upravljanje otpadom.

Zoran Bulatović, šef Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, izrazio je zadovoljstvo zbog, kako je istakao, konačno postignute saglasnosti za odabir lokacije za izgradnju Centra za upravljanjem otpadom i što će se negativni uticaj na životnu sredinu svesti na najmanju moguću mjeru.

„Taj centar bi isključivao sanitarnu deponiju i bio bi klasični centar za upravljanje otpadom gdje bi se komunalni miješani otpad odvajao na frakcije koje bi se kasnije koristile za reciklažu, kao goriva za razne objekte kao što su cementare, termoelektrane i sl., a organski dio bi se prerađivao u kompost, odnosno zemlju za potrebe staklenika, plastenika itd. s ciljem da se negativni utjecaj na životnu sredinu svede na najmanju moguću mjeru. Sadašnja deponija nalazi se 50 m od rijeke Save, također, deponija je 2 km zračne linije od centra grada i ona je odavno trebala biti riješena“, kazao je Bulatović.

On je istakao da sada slijedi prelazni period i privremeno rješenje za deponovanje otpada u Brčkom te postupak odabira najpovoljnijeg ponuđača za usluge privremenog odlaganja miješanog komunalnog otpada s teritorije Brčko distrikta BiH na neku od regionalnih lokacija ili deponija van Distrikta. Usvojenim zaključkom odobreno je Odjeljenju za komunalne poslove da sredstva koja su već izdvojena u Budžetu za 2018. godinu iskoristi za nabavku mobilne pretovarne stanice s presom za otpad, specijalnog vozila, posebnih kontejnera te nabavku drugih neophodnih tehničkih uređaja koji će biti stavljeni na raspolaganje JP „Komunalno Brčko“.

Na vanrednom zasjedanju Vlade usvojen je i zaključak kojim se utvrđuju dokazi o izvršenim uplatama određenih obaveza propisanih odredbama Pravilnika o registrovanju vozila.

Posljednji dokumenti

eGrađani